Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster Sanitat i Producció Porcina    

Els animals són, i han estat, de gran importància per a l'evolució i desenvolupament de l'espècie humana i els seus hàbits al llarg del temps. Així, al món es produeixen al voltant de 223 milions de tones de carn (90 de porc, 57 de pollastre i 57 de boví), 568 milions de tones de llet (87 % de vaca) i 50 milions de tones d'ous. Els principals productes d'origen animal abans esmentats (carn, llet, ous) contribueixen a la dieta humana aportant proteïnes d'alt valor biològic. 

La producció porcina contribueix amb el 40% a la producció total de carn a nivell mundial, sent de gran importància sectorial en molts països i en particular a Espanya. En aquest sentit cal destacar que, Espanya disposa del 16% del cens de porcí de la UE-25, Catalunya el 25% del cens d'Espanya i Lleida el 48% del cens de Catalunya. El sector porcí espanyol ha experimentat una profunda transformació durant les últimes dècades. En els anys cinquanta pràcticament la totalitat de la producció es realitzava en el marc de la ramaderia tradicional, amb explotacions familiars amb baix nivell tecnològic i utilitzant races autòctones com a base de la producció. Durant els anys 70 es consolida un nou model de producció porcina amb una major especialització dels agents implicats. Aquest model s'enfronta ara amb la necessitat d'afrontar els canvis que suposa la nova estratègia política de la Unió Europea, basada en la seguretat alimentària i el respecte pel benestar dels animals i pel medi ambient. 

En aquest context, són d'esperar molt bones possibilitats laborals per als tècnics formats amb una visió integral de la producció i sanitat porcina, que contribueixin a la producció de proteïna alimentosa d'alta qualitat i seguretat sobre la base d'un sistema de producció amb eficiència tècnica i econòmica i utilitzant tècniques de producció respectuoses amb el medi ambient i el benestar dels animals. 

Els alumnes que superin el programa formatiu del Màster obtindran un Títol de Màster en Sanitat i Producció Porcina reconegut per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Saragossa i la Universitat Complutense de Madrid.